Psychologia dla psiarzy: STRES

Stresu w życiu nie da się uniknąć, jednak rozwijanie strategii radzenia sobie przy jednoczesnym dbaniu o dobrostan psychofizyczny (zaspokojenie wszystkich potrzeb, z naciskiem na efektywny wypoczynek) pomaga nie tylko zmniejszyć jego negatywne skutki, ale też wykorzystać stresowe sytuacje do zwiększania kompetencji (np. budowania pewności siebie u osobników lękliwych).