Kursy dla kynoedukatorów

W 2023 roku przewiduję kurs w nowej, hybrydowej formule przetestowanej w ramach zajęć specjalizacyjnych dla studentów Stosowanej Psychologii Zwierząt na UW, które prowadzę od 2020 roku.

Dotychczasowe edycje kursu:

 • 2013 – Śląsk, szkolenie współprowadzone z Petsmile
 • 2016 (styczeń) – Śląsk, edycja I
 • 2016 (listopad) – Śląsk, edycja II
 • 2017 (maj) – Lublin, edycja III
 • 2017 (czerwiec) – Warszawa, edycja IV
 • 2018-2019 (grudzień-marzec) – Śląsk, edycja V (rozszerzona)
 • 2020 (lipiec) – Kraków, edycja VI (rozszerzona)
 • 2020 (wrzesień-październik) – Warszawa, edycja VII (rozszerzona)
 • 2021 (styczeń-czerwiec) – kurs online
 • 2020-2021 (listopad-styczeń) – kurs w ramach zajęć specjalizacyjnych SPZ UW
 • 2021-2022 (listopad-styczeń) – kurs w ramach zajęć specjalizacyjnych SPZ UW
 • 2022-2023 (listopad-styczeń) – kurs w ramach zajęć specjalizacyjnych SPZ UW

Szczegóły kursu (edycje V – VII):

Liczba godzin: 48 (stacjonarny kurs z obszaru kynoedukacji i animacji)

Cel biznesowy:

Możliwość poszerzenia oferty działalności o zajęcia edukacyjne dla różnych grup wiekowych, prowadzone w różnych formach (zajęcia lekcyjne, festyn, zajęcia w świetlicy etc.). Pozyskanie nowych klientów indywidualnych i biznesowych.

Cele edukacyjne:

W obszarze wiedzy:

 • Poszerzanie wiedzy na temat relacji między dziećmi i psami
 • Poszerzanie wiedzy na temat prawidłowych zachowań w obecności psów
 • Poszerzanie wiedzy na temat aktywnych metod nauczania
 • Poszerzenie wiedzy z zakresu dobrostanu psa w edukacji

W obszarze umiejętności:

 • Rozwijanie umiejętności przekazywania dzieciom wiedzy kynologicznej
 • Rozwijanie umiejętności projektowania oraz prowadzenia gier i zabaw edukacyjnych
 • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas zajęć
 • Rozwijanie umiejętności przygotowania psa do pracy z klientami w obszarze edukacji

W obszarze postaw:

 • Zwiększanie świadomości zagrożeń w relacjach dziećmi z psami
 • Budowanie świadomej i odpowiedzialnej postawy edukatora
 • Zwiększanie świadomości postrzegania psów przez dzieci i odwrotnie

Ramowy program szkolenia stacjonarnego:

🗓️Zjazd I

Blok dotyczący wiedzy kynologicznej: jaką wiedzę przekazywać (i dlaczego); gdzie jej szukać; jak ją selekcjonować pod kątem zajęć.

🗓️Zjazd II

Blok dotyczący pracy z dziećmi: jak pracować z grupą, jak angażować wszystkich uczestników zajęć, jak projektować zajęcia dla poszczególnych grup.

W ramach tego zjazdu uczestnicy odbywają 8-godzinne szkolenie z animacji.

🗓️ Zjazd III

Tworzenie scenariuszy zajęć i etiudy trenerskie

Szczegółówy program szkolenia:

Zjazd I: Wiedza kynologiczna w kontekście kynoedukacji (warsztaty) (16h).

Harmonogram (dzień pierwszy):

Przedmiot / temat zajęćLiczba godzin
Zapoznanie, zestawienie różnych oczekiwań uczestników, przedstawienie specyfiki kursu w kontekście tych oczekiwań, weryfikacja wyjściowego stanu wiedzy2
Cele edukacji kynologicznej – warsztaty1
Wpływ emocji na zachowanie – emocje psa, emocje człowieka1
Potrzeby i komunikacja psów2
Komunikacja psów w kontekście kynoedukacji1
Dyskusja1

Harmonogram (dzień II):

Przedmiot / temat zajęćLiczba godzin
Agresja – czym jest, jakie są jej źródła (zachowania agresywne – typy, przyczyny ; kiedy agresję można przewidzieć; drabina agresji – podstawy przewidywania zachowań agresywnych)1
Trudności komunikacyjne na linii pies – człowiek: błędne interpretacje komunikatów, mity2
Zachowania niebezpieczne i bezpieczne w kontakcie z psem (wywoływanie poczucia zagrożenia u psa; instynkt łowiecki; szanowanie strefy komfortu psa; umiejętne operowanie gestami, głosem i dotykiem)2
Poszukiwanie kluczowych obszarów do pracy edukacyjnej – warsztaty1
Podsumowanie1


Zjazd II: Praca z grupą w praktyce kynoedukatora, animacja zajęć dla dzieci (16h).

Harmonogram (dzień pierwszy):

Przedmiot / temat zajęćLiczba godzin
Wpajanie uczniom właściwych postaw wobec psów (uczenie wielozmysłowe: zapewnianie właściwych doświadczeń; oddziaływanie na wyobraźnię: tworzenie historii; kotwiczenie pozytywnych wzorców i skojarzeń)2
Sytuacje trudne dotyczące uczenia dzieci zachowań wobec psów (konflikt dziecko-rodzic związany z obecnością/nieobecnością psa w domu; sprzeczne komunikaty z otoczenia; wyuczony lęk wobec zwierząt; agresja wobec zwierząt; inne)2
Analiza grupy docelowej (do kogo zamierzam kierować zajęcia, jakie będą warunki, jaka jest specyfika grupy, co muszę uwzględnić, czego muszę się dowiedzieć przed przedstawieniem oferty)1
Praktyczne aspekty prowadzenia zajęć o psach1
Pytania uczestników, omówienie najczęstszych błędów i problemów2

Harmonogram (dzień II):

Przedmiot / temat zajęćLiczba godzin
Witanie się jako budowanie relacji1
Komunikacja i zasady pracy w grupie1
Zabawy integracyjno – poznawcze oraz energizery2
Gry fabularne1
Zabawy plastyczne1
Zabawy muzyczne i ruchowe1
Baza wiedzy i podsumowanie1


Zjazd III: Projektowanie scenariuszy zajęć, etiudy trenerskie (16h)

Harmonogram (dzień pierwszy):

Przedmiot / temat zajęćLiczba godzin
Kogo chcę przyciągnąć i dokąd chcę z nim zmierzać? Tworzenie oferty2
Tworzenie scenariuszy zajęć dla dzieci: Określanie celów Wybór materiałów pomocniczych i poszukiwanie inspiracji na zajęcia Planowanie aktywności uczniów2
Projektowanie konkretnych ćwiczeń – warsztaty2
Prezentacja ofert – warsztaty2

Harmonogram (dzień drugi):

Przedmiot / temat zajęćLiczba godzin
Pokazowe zajęcia w wykonaniu uczestników + informacja zwrotna od grupy2
Pokazowe zajęcia w wykonaniu uczestników + informacja zwrotna od grupy2
Pokazowe zajęcia w wykonaniu uczestników + informacja zwrotna od grupy2
Pokazowe zajęcia w wykonaniu uczestników + informacja zwrotna od grupy1
Podsumowanie1

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia:

Wiedza:

 • Słuchacz wie, jak funkcjonują emocje u ludzi i zwierząt
 • Słuchacz zna pojęcie dobrostanu zwierząt, zarówno w kontekście treści, które będzie przekazywać uczniom, jak i w kontekście aranżowania spotkań dzieci ze zwierzętami
 • Słuchacz zna najważniejsze aspekty komunikacji psów
 • Słuchacz zna pośrednie i bezpośrednie przyczyny pogryzień
 • Słuchacz zna najważniejsze metody zapobiegania pogryzieniom
 • Słuchacz zna kluczowe potrzeby psa i metody uczenia na ich temat
 • Słuchacz zna zasady nawiązywania relacji z grupą podczas zajęć edukacyjnych
 • Słuchacz zna ćwiczenia aktywizujące grupę
 • Słuchacz zna zasady bezpieczeństwa dotyczące prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży

Umiejętności:

 • Uczestnik potrafi świadomie zaplanować zajęcia edukacyjne
 • Uczestnik potrafi rozpisać szczegółowy program zajęć, z uwzględnieniem ich celu i metod jego realizacji
 • Uczestnik potrafi zaprojektować ćwiczenia edukacyjne
 • Uczestnik potrafi dobrać materiały i narzędzia do różnych scenariuszy zajęć
 • Uczestnik potrafi dopasować scenariusz zajęć do określonej grupy docelowej
 • Uczestnik potrafi przedstawić ofertę zajęć potencjalnemu klientowi
 • Uczestnik potrafi przeprowadzić samodzielnie zaprojektowane zajęcia z wykorzystaniem metod aktywizujących
 • Uczestnik potrafi elastycznie reagować na sytuacje wydarzające się podczas zajęć

Kompetencje społeczne:

 • Uczestnik potrafi zaadaptować nabyte umiejętności do samodzielnie wyznaczonych celów
 • Uczestnik potrafi samodzielnie zaprojektować zajęcia edukacyjne i je przeprowadzić

Efekt biznesowy:

Uczestnik dysponuje wiedzą, umiejętnościami i narzędziami pozwalającymi poszerzyć ofertę firmy o zajęcia edukacyjne dotyczące psów, skierowane do różnych grup docelowych, jak również o zajęcia wspierające terapię osób o specjalnych potrzebach rozwojowych.

Sylwetki trenerów:

Magdalena Warońska

 • Socjolog, psycholog, specjalizuje się w relacjach pomiędzy ludźmi i psami.
 • Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Śląskiej Akademii Liderek
 • Zawodowo prowadzi szkolenia od 2008 roku
 • Właścicielka Centrum Edukacji Kynologicznej Dog Mind. Specjalizuje się w relacjach między psami i ludźmi oraz w tropieniu użytkowym.
 • Od 2011 roku zajmuje się profilaktyką pogryzień ludzi przez psy.
 • Współtwórczyni projektu „Uwaga! Dobry Pies” realizowanego pod patronatem Mazowieckiego Kuratorium Oświaty.
 • Przez ponad 3 lata zawodowo i naukowo związana z Zakładem Psychologii Zwierząt UW.
 • Przez 6 lat aktywna wolontariuszka (i koordynatorka projektów) Stowarzyszenia Zwierzęta Ludziom zajmującego się dogoterapią.
 • Autorka pracy magisterskiej i publikacji naukowej na temat osobowości psów oraz pracy magisterskiej na temat funkcjonowania psów w przestrzeni publicznej miasta. Uczestniczka licznych warsztatów i seminariów o tematyce kynologicznej oraz kursów z obszaru trenerstwa.
 • Jej „konik” to zagadnienia dobrostanu zwierząt oraz komunikacji i zdolności poznawczych psów.
 • Przewodniczka Drakkara, który uczestniczy w zajęciach edukacyjnych dla dzieci.

Marta Walicka

 • Właścicielka Media Mix Stories: https://martawalicka.pl/
 • Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Warszawskiego
 • Specjalistka w obszarze budowania zespołu, szkoleń miękkich i animacji
 • Autorka e-booka dla animatorów
 • Od wielu lat organizuje małe i duże (a nawet bardzo duże) eventy
 • Autorka licznych, autorskich scenariuszy gier i zabaw dla dzieci