Zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży

Od 2011 roku zajmujemy się prowadzeniem zajęć dla dzieci i młodzieży z zakresu bezpiecznych zachowań w obecności psów (tzw. profilaktyki pogryzień), odpowiedzialnej opieki nad psami oraz innych obszarów wiedzy o psach.

Nasze zajęcia są zawsze dobrane do potrzeb grupy docelowej.

Opowiedz nam, czego chcesz nauczyć dzieci, a my zaprojektujemy lekcję w taki sposób, żeby była ciekawa dla młodych odbiorców, angażująca i skuteczna!

Zapraszamy do kontaktu!

PsiAkademia

„PsiAkademia” to projekt edukacyjny mający na celu nauczenie dzieci bezpiecznych i odpowiedzialnych zachowań przy psach, ale też zwalczanie stereotypów przyczyniających się do powstawania sytuacji niebezpiecznych dla ludzi i zwierząt. 

Mamy na uwadze, że główną przyczyną wypadków z udziałem zwierząt jest irracjonalne zachowanie wywołane lękiem – dlatego chcemy dzieci oswajać z psami i przekonywać, że mają kompetencje do bezpiecznych kontaktów ze zwierzętami, tylko często o tym nie wiedzą.

Projekt jest kontynuacją projektu „Uwaga! Dobry Pies” działającego od  2011 roku w Warszawie, jako odpowiedź na rosnącą w Polsce liczbę pogryzień dzieci przez psy.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak 20 maja 2011 wystosował w tej sprawie list otwarty do rodziców i opiekunów dzieci, zaznaczając, że wielu wypadków dałoby się uniknąć przy odpowiedniej dozie rozsądku i wyobraźni w postępowaniu ze zwierzętami ze strony dorosłych.  Dodał, że obecność w mieszkaniu dobrze ułożonego pupila to wielka radość dla małego domownika, który uczy się odpowiedzialności za drugą istotę.

Niniejszy projekt jest inicjatywą mającą wyjść naprzeciw placówkom oświatowym, od których Kuratorium Oświaty oczekuje podjęcia działań prewencyjnych. Ponieważ szkoły zazwyczaj nie dysponują kadrą wyspecjalizowaną w zakresie wiedzy o psach, chcemy umożliwić przeprowadzenie zajęć dla dzieci w tych placówkach. 

Naszym celem jest przeszkolenie uczniów na wypadek groźnych sytuacji z udziałem psów.  Zajęcia prowadzimy w formie interaktywnych gier i zabaw. Dzieci mogą samodzielnie wpaść na rozwiązania problemów i przećwiczyć opisywane zachowania – taka forma pracy jest bardzo efektywna, ponieważ dzieci uczą się przez samodzielne myślenie i doświadczenie.

Współpraca placówek oświatowych ze specjalistami z dziedzin związanych z rozumieniem zachowań psów jest niezbędna, aby przekazać dzieciom wiedzę, która może je kiedyś uchronić przez pogryzieniem. 

Niezwykle istotną rolę w „psiej edukacji” odgrywa  doświadczona kadra, która od wielu lat pracuje zarówno z dziećmi jak i psami, zatem doskonale zna relacje, jakie pojawiają się między tymi grupami.

Oczekujemy, że dzięki uczestnictwu w zajęciach prowadzonych w ramach projektu, dzieci zapamiętają, że postępując w odpowiedni sposób mogą zapobiec niebezpieczeństwu ze strony psów. Ponadto dzieci dowiedzą się, że właściciele psów mają określone obowiązki, zaś właściwa opieka nad psem może uczynić go bezpiecznym towarzyszem. Dodatkowo udział w zajęciach powinien uwrażliwić dzieci na fakt, że zwierzęta są żywymi, czującymi istotami, którym należy się szacunek i które są chronione prawem.

Zajęcia są dopasowane do wieku i liczby uczestników.

Program zajęć każdorazowo konsultujemy z opiekunem grupy.

Zapraszamy do kontaktu!