Grupa tropiąca

Grupa Tropiąca Scent Mind powstała, by zrzeszać osoby ukierunkowane na rozwój w dziedzinie tropienia użytkowego.

Dążymy do wyszkolenia zespołów tropiących o wysokich kompetencjach oraz zbudowania bazy rzetelnej wiedzy w obszarze pracy węchowej.

Promujemy pracę węchową, jako doskonałą metodę zaspokojenia potrzeb psa, budowania więzi z przewodnikiem i wspierania terapii psów z problemami behawioralnymi. 

​Wierzymy, że popularyzacja wiedzy o tropieniu użytkowym poprawia jakość życia psów i ich opiekunów. 

​Wiedząc jak trudna i złożona jest to dziedzina, chcemy przyczynić się do bardziej świadomego wprowadzania pracy węchowej do życia psów towarzyszących.

Trenujemy w Warszawie i na Śląsku.

Na wspólne treningi na terenie Śląska zapraszamy wszystkich absolwentów trzystopniowego kursu podstawowego.

Koordynatorką śląskiej grupy jest Magdalena Wysocka.